Samen slim sparen

Depositogarantie voor gehuwd koppel

Na de kredietcrisis in 2008 greep de overheid in om het spaargeld van de burger te beschermen tegen een mogelijk faillissement van de banken. Sinds 17 november 2008 biedt de depositogarantie elke persoon zekerheid tot 100.000 euro, maar hoe zit dat als je gehuwd bent?

 

Je spaargeld veilig stellen

 

De depositogarantie van 100.000 euro geldt voor één persoon, bij één bank en voor het totale bedrag dat in zijn geheel op volgende rekeningen staat:

 

  • Zichtrekening
  • Spaarrekening
  • Termijnrekening
  • Kasbons aan toonder

 

Belangrijk om weten is dat die garantie enkel geldt voor munten uit de Europese Economische Ruimte (EER). Met andere woorden: met euro's en ponden ben je veilig, maar dollars en yens worden niet gedekt door de depositogarantie.

 

Als je toch meer dan 100.000 euro zou gespaard hebben, is het geen slecht idee je vermogen over verschillende banken te verdelen om zo zeker te zijn van je depositogarantie.

 

En wat met de gemeenschappelijke rekening?

 

An sich blijft dezelfde regel gelden, maar dan voor twee personen. Een gehuwd stel kan dus tot 200.000 euro beschermd worden door de depositogarantie. Toch moeten koppels een beetje uitkijken hoe ze hun spaargeld onderling verdelen. Want je mag samen dan tot 200.000 euro hebben, individueel word je nog steeds tot maximaal 100.000 euro beschermd.

 

Een voorbeeld maakt veel duidelijk:

 

  • Els en Koen hebben een gemeenschappelijke spaarrekening van 100.000 euro.
  • Die gemeenschappelijke rekening wordt door de bank in gelijke delen aan de medehouders toebedeeld.
  • Koen heeft daarnaast een eigen spaarrekening met 25.000 euro. Gecombineerd met de helft van de gemeenschappelijke rekening (50.000 euro), bezit hij 75.000 euro en is hij beschermd door de depositogarantie.
  • Els heeft dan weer 15.000 euro voor zichzelf gespaard en bezit een kasbon in eigen naam ter waarde van 55.000 euro. Dat maakt, samen met haar deel een totaal van 120.000 euro. Voor Els is er dus 20.000 euro die niet wordt gedekt door de depositogarantie.
  • Omdat Els en Koen samen minder dan 200.000 euro hebben, zou het een goed idee voor hen zijn te kijken naar een andere verdeling van hun spaargeld.

 

 

Als je zelf deel van een gehuwd koppel bent en deze situatie is herkenbaar voor jou, dan kan je dus best even met je partner overleggen of zelfs beslissen een deel van je geld bij een andere bank te plaatsen. De depositogarantie geldt immers voor elke bank afzonderlijk.

Lees ook andere artikels over Sparen en pensioen