Meer woningen, minder leningen

Er is een bijzonder vreemde tendens waar te nemen op de Belgische vastgoedmarkt: terwijl het aantal verkochte woningen en appartementen in de eerste jaarhelft van 2014 met 2,6 procent steeg, daalde het aantal verstrekte hypothecaire kredieten in die periode met maar liefst 1,29 procent.

 

Stijging vastgoedtransacties

 

De Notarisbarometer van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat toont dat de vastgoedactiviteiten de voorbije 6 maanden met 2,6 procent zijn gestegen in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2013. Uitschieters waren de maanden april en juni, met een respectievelijke stijging van 4 en 4,6 procent vergeleken met dezelfde maanden in het vorige jaar.

 

De Notarisbarometer geeft ook aan dat de gemiddelde prijs van een woonhuis vrij stabiel bleef, terwijl de terugval van de gemiddelde prijs voor een appartement zich verder doorzette met een daling van 1,3 procent.

 

Daling hypothecaire kredieten

 

Ondanks een korte opflakkering in juni, stellen we vast dat er in de eerste helft van dit jaar 120.837 woonleningen werden verstrekt, wat maar liefst 35.885 stuks minder is dan in de eerste zes maanden van 2013.

 

Ook de totale som van de verstrekte leningen ligt met 13 miljard euro een beduidend stuk lager dan de 16,3 miljard euro uit de eerste helft van 2013.

 

De verklaring?

 

Het is allesbehalve duidelijk waarom banken momenteel zo weinig hypothecaire kredieten verlenen. Terwijl de ECB de banken met een negatieve depositorente nochtans wil dwingen om meer kredieten aan consumenten en bedrijven te verlenen, zien we bovendien dat banken ondertussen recordwinsten op woonkredieten binnenrijven. Begrijpen wie begrijpen kan ...

 

 

 

Lees ook andere artikels over Vastgoed