Tijdens een bezoek aan de Koophotelkamers.be website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Onze display advertising partners laten het toe om na uw bezoek aan onze website advertenties te kunnen tonen op andere websites. Deze hebben echter op geen enkel moment de toestemming deze informatie te gebruiken met andere doeleinden dan het verder ontwikkelen van ons bedrijf. Deze techniek slaat geen persoonlijke gegevens op zoals naam, email, adres of telefoonnummer.Indien u dit wil uitschakelen kan u volgende pagina bezoeken.

Bovendien hechten we ook veel waarde aan uw privacy: overeenkomstig de wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levensfeer, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen.

Merk op: net zoals bij een normaal appartementsgebouw of huis dat u verhuurt is er nooit 100% rendementszekerheid, alles hangt af van de bezettingsgraad en de instandhoudingskosten. Dit is geen aanbod in het kader van de prospectuswet. Investeren in hotelkamers betekent een investering van boven de 100.000 euro. Inzake rendement merken we uitdrukkelijk op dat het verleden geen garantie biedt naar de toekomst toe, hiermee wordt dus geen verhuurgarantie gegeven. Exploitatie is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.